Find vej: Forside » Artikler » Årsregnskabsmeddelelse for Kentto for 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse for Kentto for 2012/13

Lagt på boligven.dk den 03-09-2013 af webmaster

Entreprenørvirksomheden Kentto A/S sætter igen omsætningsrekord. Der er i regnskabsåret 2012/13 realiseret en omsætning på mDKK 28,7 og et resultat efter skat mDKK 1,3. Selskabet er yderligere konsolideret, og soliditeten udgør 25,9 % mod 20,2 % pr. 30. juni 2012. Den positive udvikling forventes at fortsætte i regnskabsåret 2013/14. Selskabet blev i oktober 2012 omdannet til et aktieselskab, og Børsen har i efteråret 2012 udnævnt Kentto A/S til gazellevirksomhed.

Generalforsamlingen i Kentto A/S har den 30. august 2013 godkendt årsrapporten for 2012/2013.

Kentto har i regnskabsåret 2012/13 fortsat den positive udvikling. Der er realiseret en omsætning på mDKK 28,7 mod mDKK 22,2 i regnskabsåret 2011/12, hvilket svarer til en stigning på 29,4 %. Der er i regnskabsåret 2012/13 realiseret et overskud efter skat på mDKK 1,3 mod mDKK 0,8 i regnskabsåret 2011/12.

Egenkapitalen udgør ved årets udgang mDKK 2,9 mod mDKK 1,6 ved udgangen af sidste regnskabsår. Der betales ikke udbytte, hvorefter hele overskuddet anvendes til at konsolidere Kentto A/S yderligere.

Kentto A/S har det forløbne år bl.a. arbejdet med at optimere de operative processer med henblik på en forbedret projektstyring. Det er vores ambition at være førende i eksekvering af entreprenøropgaver af høj kvalitet til aftalt leveringstid. Vi lægger stor vægt på at skabe langsigtede relationer med kunder ved at sætte en ære i at løse opgaven på et højt fagligt niveau til kundens fulde tilfredshed. Selskabet har fastholdt en solid økonomi og en soliditet, der understøtter en fortsat sund ekspansion i et konkurrencepræget marked siger bestyrelsesformand Frank Petersen.

Det stigende aktivitetsniveau medfører, at flere projekter skal ordreafvikles samtidig. Kentto A/S har i 2012/13, med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet, gennemført et projekt i samarbejde med Teknologisk Institut med henblik på at opnå en bedre konkurrenceevne ved en produktionsoptimering og en forbedret planlægning og afvikling af arbejderne (LEAN).

I samarbejde med Dansk Byggeri er der i 2. kvartal 2013 startet et nyt projekt, bl.a. med sigte på at udvikle organisationen, så byggesjak bliver involveret i flere styringsopgaver på projekter. Det vil indebære, at ejerlederne kan håndtere afviklingen af endnu flere projekter. Den øgede uddelegering vil desuden gøre det mere attraktivt for medarbejdere at arbejde for Kentto A/S. Projektet forventes afsluttet i regnskabsåret 2013/14.

Aktivitetsniveauet forventes at stige yderligere i de kommende år, bl.a. til sygehussektoren, udskiftning af broer samt regeringens planlagte renovering af almennyttige boliger og skoler m.v. Kentto A/S er endvidere involveret i undersøgelser til Femern Bælt-forbindelsen.

Kentto A/S driver entreprenørvirksomhed og udfører jord-, kloak-, beton-, belægnings- og tømrerarbejde. Selskabet beskæftiger mellem 25 og 45 medarbejdere afhængig af aktivitetsniveau (årstid). Selskabet har sæde i havnebyen Havnsø på Vestsjælland. De tre ejerledere Kristian Olsen, Thomas Jespersen og Thomas Nielsen har en baggrund som henholdsvis entreprenør og kloakmester, VVS og tømrer. Samarbejdet medfører, at de sammen kan få kontrakter med større kompleksitet og indtjening, end hvis de hver især arbejdede indenfor deres fagområde. Selskabet har en stabil kundekreds i både den private og offentlige sektor på Sjælland, og arbejder desuden for flere større entreprenørselskaber.